Pozice referenta/referentky rozvoje územních samosprávných celků Oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/referentky

rozvoje územních samosprávných celků Oddělení rozvoje

Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kvalifikační požadavky

vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického zaměření

Znalosti oboru

vést samostatná jednání, organizace a koordinace průběhu veřejných akcí, pokročilá práce s textem, znalost o Projektu Zdravé město a MA21, dotační tituly/dotační poradenství, projektové řízení, práce se strategickými dokumenty

Praxe ve státní správě a samosprávě

výhodou je předchozí praxe na úřadu, nikoliv však podmínkou

Další požadované dovednosti

velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Facebook), samostatnost, výborný písemný projev, komunikativní dovednosti na vysoké úrovni, organizační schopnosti, rozhodnost, důslednost, spolehlivost, plánování, zdvořilé vystupování, ochota k dalšímu vzdělávání, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič)

Co očekáváme od budoucího zaměstnance

1)      samostatné rozhodování, schopnost odůvodnit a obhájit svůj názor, organizační schopnosti na vysoké úrovni

2)      spolehlivost a přesnost

3)      výborné komunikační schopnosti a kvalitní písemný projev

4)      orientace na výkon a výsledek činnosti

5)      dobrý time-management, časová flexibilita

 

Předpokládaná náplň práce

organizuje a vede vlastní svěřenou agendu, problematika agendy Zdravého města a MA21, revize a zpracování strategických dokumentů města, příprava rozvojových projektů města, vyhledávání nových dotačních titulů a grantů, administrace žádostí o dotace, příprava podkladů a materiálů pro vedení města

Nabízíme

Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, zázemí stabilní instituce se zajímavým platovým ohodnocením,

možnost profesního vzdělávání,

pružnou pracovní dobu,

širokou škálu zaměstnaneckých benefitů,

5 týdnů dovolené a navíc 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9

                          Předpokládaný nástup 09-10/2020 nebo dle dohody

  Místo výkonu práce: Břeclav

 

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 15. srpna 2020. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Nutno doložit:           strukturovaný profesní životopis

                                   originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                                   ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                                    motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr