Pozice referenta/tky Městského úřadu Břeclav Odboru správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, úseku občanských přestupků


4.pngMěsto Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/tky Městského úřadu Břeclav

Odboru správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, úseku občanských přestupků

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

  • Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
  • starší 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kvalifikační požadavky

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v souladu s ust. § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Zkouška odborné způsobilosti či zkouška MV dle výše uvedeného ustanovení výhodou, nikoliv však podmínkou.

Znalosti oboru

Znalost přestupkové agendy, zejména znalost zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona o některých přestupcích, správního řádu, zákona o ochraně osobních údajů.

Praxe ve státní správě a samosprávě

Výhodou, nikoliv však podmínkou, je předchozí praxe ve veřejné správě.

Další požadované dovednosti

Komunikační a organizační schopnosti,

samostatnost, výborný písemný projev, psychickou odolnost,

schopnost systematické práce, 

velmi dobrá znalost práce na PC,

řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič).

Co očekáváme od budoucího zaměstnance

Orientaci na výkon a kvalitu práce ve svěřené agendě,

dobrou orientaci v legislativě daného oboru a její aplikaci v praxi.

Předpokládaná náplň práce

Samostatné řešení přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., zákona č. 561/2004 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/2006 Sb.

Nabízíme

Pracovní poměr na dobu neurčitou, zázemí stabilní instituce se zajímavým platovým ohodnocením,

možnost profesního vzdělávání,

pružnou pracovní dobu,

širokou škálu zaměstnaneckých benefitů,

5 týdnů dovolené a navíc 5 dnů Sick days.

 

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

Předpokládaný nástup květen-červen 2021 nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:
Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,
e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 15. května 2021. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Nutno doložit:

  • strukturovaný profesní životopis
  • originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr