Pozice řidiče/řidičky motorových vozidel Technických služeb, organizační složky města Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pracovní pozice řidiče/řidičky motorových vozidel

Technických služeb, organizační složky města Břeclav

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost

 

Kvalifikační požadavky

Minimálně vyučen

Znalosti oboru

Řízení motorových vozidel skupiny B (zaměření na komunální techniku), běžná údržba motorového vozidla

Praxe

Praxe v oboru výhodou

Další požadované dovednosti

Samostatnost, pracovní nasazení, spolehlivost, řidičské oprávnění skupiny „B“

Co očekáváme od budoucího zaměstnance

Samostatnou práci, flexibilitu, schopnost pracovat jednotlivě i v týmu, svědomité plnění pokynů nadřízeného

Nabízíme

Zázemí stabilní organizace, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na zdraví, sport a kulturu, firemní akce,  

5 týdnů dovolené a navíc 5 dnů Sick days.

 

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 5

                          Předpokládaný nástup 02/2020 nebo dle dohody

                          Místo výkonu práce: Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 27. ledna 2020. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Nutno doložit:           profesní životopis

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení nebo výuční list)

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr