Pozice správce rozpočtu Technických služeb, organizační složky Města Břeclavi


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice správce rozpočtu

Technických služeb, organizační složky Města Břeclavi

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

 

Dosažené vzdělání

Vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Charakteristika vykonávané činnosti

 

V rámci organizační složky jde o samostatnou pozici.

Sestavuje návrh rozpočtu TS.

Odpovídá za plnění a čerpání rozpočtu.

Plní funkci správce rozpočtu.

Provádí ekonomické analýzy.

Vyhotovuje platební příkazy.

Odpovídá za evidenci a inventarizaci DHM, DNHM.

Vede administrativu TS.

Odpovídá za HR organizační složky.

Spolupracuje s Odborem ekonomickým MěÚ Břeclav.

Praxe

Praxe alespoň 3 roky na obdobné pozici, znalost ekonomické problematiky veřejné správy a samosprávy výhodou.

Všeobecné požadavky

Velmi dobrá znalost práce s PC, zejména práce s aplikacemi MS Office. Dále požadujeme koncepční a analytické myšlení, výborné komunikační a argumentační dovednosti. Řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič) výhodou.

Nabízíme

-zázemí stabilního zaměstnavatele

-platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9

-25 dnů dovolené + 5 dnů při zdravotní indispozici

-stravenky

-mobilní telefon

-prostor pro odborný i osobnostní růst

-další benefity zaměstnavatele (příspěvky na penzijní připojištění, odměny při významných pracovních a životních výročí, při narození dítěte aj.)

Předpokládaný nástup únor 2021 nebo dle dohody.

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře  tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 25. ledna 2021. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Nutno doložit:     motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                               

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr