Pozice strážník hlídkové služby Městské policie Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice strážník hlídkové služby

Městské policie Břeclav

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, věk minimálně 21 let, bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

 

Dosažené vzdělání

Úplné středoškolské s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské  

Charakteristika vykonávané činnosti

 

Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci  

Praxe

Platné „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ dle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, výhodou

Požadované jazykové

znalosti

Znalost světového jazyka výhodou

Všeobecné požadavky

Zdravotní stav odpovídající náročné práci strážníka, řidičský průkaz skp. B, platný zbrojní průkaz – skupina k výkonu povolání výhodou, znalost práce na PC, fyzická zdatnost, duševní způsobilost, trestní bezúhonnost

 

Platové podmínky:   Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe / 3-6 měsíců / pobírá strážník-čekatel nástupní plat odpovídající 5. platové třídě (Strážník – provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci dle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku). Poté je zařazen do 7. platové třídy a podle započitatelné praxe jednomu z 12. platových stupňů

 

Předpokládaný nástup – 01. 09. 2014

 

Přihlášku zašlete  nejpozději  do  30. 06. 2014  na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis.

 

Nutno doložit:     motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              kopie řidičského průkazu a zbrojního průkazu

                                              

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová; Město Břeclav, Odbor kanceláře tajemníka, úsek personální a mzdový, tel.: 519 311 214, e-mail: (jana.pelikanova@breclav_eu)jana.pelikanova@breclav_eu

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.