Pozice strážník hlídkové služby Městské policie Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice strážník hlídkové služby

Městské policie Břeclav

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, věk minimálně 18 let, bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

 

Máte rádi pořádek a bezpečnost? Tak čtěte dál!

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Ochrana veřejného pořádku, osob a majetku

 

Co od Vás očekáváme?

Maturitu nebo VŠ vzdělání a zdravotní způsobilost

ŘP sk. B

Zbrojní průkaz je výhodou

Praxe není potřeba, všechno potřebné Vás naučíme

Pokud nejste držitelem platného Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle

zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, budete po nástupu do zaměstnání zařazeni do

rekvalifikačního kurzu.

 

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Finanční odměna při pracovním nebo životním jubileu a při narození dítěte 

Finanční odměny

 

 

 

Odměňování: Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe / 3-6 měsíců / pobírá strážník-čekatel nástupní plat odpovídající 5. platové třídě.  

Po získání Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů je strážník zařazen

do 8. platové třídy a jeho nástupní plat je až 29 000 Kč.

Náborový příspěvek 50 000 Kč.

Předpokládaný nástup:       leden 2022                

Místo výkonu práce:            Břeclav

 

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 30. listopadu 2021. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

                             

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr