Pozice strážník/strážnice hlídkové služby Městské policie Břeclav se zaměřením na statickou dopravu


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice strážník/strážnice hlídkové služby Městské policie Břeclav

se zaměřením na statickou dopravu

 

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, věk minimálně 18 let, bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona

č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

 

Máte rádi pořádek a bezpečnost? Tak čtěte dál!

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci s primárním zaměřením na dopravní problematiku spojenou se statickou dopravou. (Jedná se o dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu v souvislosti se zákazem zastavení a stání vozidel)

Pracovní režim bez nočních směn – vhodné pro ženy

 

Co od Vás očekáváme?

SŠ vzdělání s maturitní zkouškou nebo VŠ vzdělání a zdravotní způsobilost

ŘP sk. B

Zbrojní průkaz sk. D je výhodou

Praxe není potřeba, všechno potřebné Vás naučíme

Pokud nejste držitelem platného Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle

zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, budete po nástupu zařazeni do tříměsíčního

rekvalifikačního kurzu, který je zakončen zkouškou odborné způsobilosti. Kurz probíhá

formou denního studia a náklady s ním spojené hradí zaměstnavatel

Znalost světového jazyka výhodou

 

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Finanční odměna při pracovním nebo životním jubileu a při narození dítěte 

Mimořádné finanční odměny při dosahování dobrých pracovních výsledků

Finanční příspěvek na dopravu a ubytování

 

 

Odměňování: Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe / 2-5 měsíců / pobírá strážník-čekatel nástupní plat odpovídající 5. platové třídě.  

Po získání Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů je strážník zařazen

do 8. platové třídy  

Náborový příspěvek 50 000 Kč.

Předpokládaný nástup:       06/2023                 

Místo výkonu práce:            Břeclav

 

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 3. dubna 2023. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

                             

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr