Pozice tisková/tiskový mluvčí Města Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pracovní pozice tisková/tiskový mluvčí Města Břeclav

 ______________________________________________________

 

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kdo říká, že práce na městském úřadě je nuda a stereotyp? Pošlete nám své CV a přesvědčte se, že to není pravda!

 

Co bude Vaší pracovní náplní?

Prezentace v médiích (rozhovory pro tisk, rádia, televize)

Zpracování tiskových zpráv, příprava a vedení tiskových konferencí

Utváření dobrých vztahů s novináři

Korektury, dohled nad konečnou podobou tiskových materiálů

Kontrola mediálních výstupů

Monitoring médií

Publikace, podílení se na vydávání časopisu Radnice

Dohled nad pořizováním fotek, videí, internetové prezentace

Pomoc při projektech a kampaních

 

Co bychom od Vás čekali?

VŠ vzdělání, min. bakalářské

10 let praxe (zaměstnání na obdobné pozici, nebo zaměstnání v mediích)

Výbornou znalost jazyka českého slovem i písmem

Schopnost jasné formulace slovem i písmem (psaní tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí, komunikace s občany, médii apod.)

Reprezentativní a nekonfliktní vystupování, komunikativnost

Organizační schopnosti

Schopnost improvizace a řešení krizových situací

Odolnost vůči stresu

Znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, internet)

Znalost práce se sociálními sítěmi

Schopnost vytvářet a zpracovat foto a audiovizuální záznamy

Velmi dobrou orientaci v aktuálním politickém, kulturním, společenském a sportovním dění Břeclavi

Týmového ducha, nadšení pro práci

Časovou flexibilitu

Řidičské oprávnění sk. B

 

A co od nás dostanete?

Profesionální zázemí stabilní instituce se zajímavým a motivačním platovým ohodnocením

Možnost zajímavého profesního vzdělávání

Pružnou pracovní dobu

Širokou škálu zaměstnaneckých benefitů

25 dnů dovolené, 5 dnů sick days

 

Odměňování:  dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

Předpokládaný nástup 01/2023 nebo dle dohody, nejpozději 03/2023

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 7. prosince 2022. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr