Pozice vedoucí/vedoucího Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice vedoucí/vedoucího

Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kvalifikační požadavky

Vysokoškolské vzdělání, magisterský studijní program

Znalosti oboru

Znalost fungování veřejné správy a legislativy dotčeného odboru, zejména zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a dalších

Praxe ve státní správě a samosprávě

Výhodou, nikoliv však podmínkou, je předchozí praxe ve veřejné správě

Praxe ve vedoucí pozici

Výhodou, nikoliv však podmínkou, je předchozí praxe na manažerské pozici

Další požadované dovednosti

Výborné manažerské a organizační schopnosti,

reprezentativní vystupování a psychická odolnost,

schopnost systematické práce na zkvalitnění služeb úřadu,

velmi dobrá znalost práce na PC,

řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič).

Co očekáváme od budoucího manažera

Schopnost vedení lidí na velmi dobré úrovni,

orientaci na výkon a kvalitu práce ve svěřených agendách,

dobrou orientaci v legislativě daného odboru a její aplikaci,

dobrý time management a časovou flexibilitu.

Předpokládaná náplň práce

Řídí, metodicky vede a rozvíjí činnost Odboru kanceláře tajemníka, který se skládá z oddělení rozvoje, oddělení informatiky, právního oddělení, vnitřní správy a oddělení sekretariátu starosty.

Nabízíme

Pracovní poměr na dobu neurčitou,

profesionální zázemí stabilní instituce se zajímavým a motivačním platovým ohodnocením,

možnost zajímavého profesního vzdělávání,

pružnou pracovní dobu,

služební telefon,

širokou škálu zaměstnaneckých benefitů,

5 týdnů dovolené a navíc 5 dnů Sick days.

 

Povinnou součástí přihlášky je předložení „Vize řízení Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav“, ve které uchazeč představí svou představu o vedení odboru. Rozsah koncepce max. 2 A4. Budoucí zaměstnavatel vyžaduje, aby návrh měl formu souvislého textu, nikoliv jen bodové osnovy.

Předpokládá se vícekolový průběh výběrového řízení.

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12

                          Předpokládaný nástup 03/2020 nebo dle dohody, avšak

                          preferujeme obsazení pracovní pozice v co nejkratší době

  Místo výkonu práce: Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 27.02. 2020. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis max. 1 A4

Vize řízení Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav

                              lustrační osvědčení dle § 9 zákona č. 451/1991 Sb. – týká se

                              pouze narozených před 01.12.1971

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr