Pozice vedoucí/vedoucího Odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice vedoucí/vedoucího

Odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kvalifikační požadavky

Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – kvalifikační předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče atd.)

Znalosti oboru

Znalost sociální práce, agendy OSPOD, spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb, znalost práce s lidmi v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučenými, s dětmi, seniory apod.

Praxe ve státní správě a samosprávě

Výhodou, nikoliv však podmínkou, je předchozí praxe ve veřejné správě

Praxe ve vedoucí pozici

Výhodou, nikoliv však podmínkou, je předchozí praxe na manažerské pozici

Další požadované dovednosti

Výborné manažerské a organizační schopnosti,

reprezentativní vystupování a psychická odolnost,

schopnost systematické práce na zkvalitnění služeb odboru,

vysoká odbornost v oblasti sociálních služeb,

velmi dobrá znalost práce na PC,

řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič).

Co očekáváme od budoucího manažera

Schopnost vedení lidí na velmi dobré úrovni,

orientaci na výkon a kvalitu práce ve svěřených agendách,

dobrou orientaci v legislativě daného odboru a její aplikaci,

dobrý time management a časovou flexibilitu.

Předpokládaná náplň práce

Řídí, metodicky vede a rozvíjí činnost Odboru sociálních věcí.

Nabízíme

Pracovní poměr na dobu neurčitou,

profesionální zázemí stabilní instituce se zajímavým a motivačním platovým ohodnocením,

možnost zajímavého profesního vzdělávání,

pružnou pracovní dobu,

služební telefon,

širokou škálu zaměstnaneckých benefitů,

5 týdnů dovolené a navíc 5 dnů Sick days.

 

Povinnou součástí přihlášky je předložení „Vize řízení Odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav“, ve které uchazeč představí svou představu o vedení odboru. Rozsah koncepce max. 2 A4. Budoucí zaměstnavatel vyžaduje, aby návrh měl formu souvislého textu, nikoliv jen bodové osnovy.

Předpokládá se vícekolový průběh výběrového řízení.

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12

                          Předpokládaný nástup 01.04.2020 nebo dle dohody

  Místo výkonu práce: Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 29.02.2020. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis max. 1 A4

Vize řízení Odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav

                              lustrační osvědčení dle § 9 zákona č. 451/1991 Sb. – týká se

                              pouze narozených před 01.12.1971

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr