Pozice vedoucí/vedoucího oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav


1.pngMěsto Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice vedoucí/vedoucího

oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka

Městského úřadu Břeclav

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

 • Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
 • starší 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

 

Kdo říká, že práce na městském úřadě je nuda a stereotyp? Pošlete nám své CV a přesvědčte se, že to není pravda!

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

 • Podílení se na tvorbě strategie rozvoje města a její naplňování
 • Spoluvytváření a koordinace rozvojových projektů města
 • Vyhledávání vhodných dotačních výzev
 • Zpracování a podávání žádostí o dotace
 • Sledování dodržování dotačních podmínek
 • Zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv k poskytnutým dotacím

 

 

Co od Vás očekáváme?

 • Jste vyzrálá osobnost, která umí určit priority a strategii a nebojíte se seberealizace
 • Kvalifikační požadavky jsou VŠ vzdělání, nejlépe ekonomického/technického zaměření nebo
 • regionální rozvoj
 • Praxe ve státní správě a samosprávě je výhodou, ale rádi uvítáme i kandidáty se
 • zkušenostmi ze soukromého sektoru
 • Máte zkušenosti s dotacemi nebo regionálním rozvojem
 • Projektové řízení pro Vás není cizí pojem
 • Schopnost zajistit financování projektů
 • Zkouška zvláštní odborné způsobilosti je výhodou
 • ŘP sk. B

 

Co od nás dostanete?

 • Odpovídající platové ohodnocení
 • Pružnou pracovní dobu
 • Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje
 • Velmi dobré pracovní zázemí
 • 25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity
 • Zvýhodněný mobilní tarif
 • Závodní stravování a spoustu dalšího

 

Odměňování: 

dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11

Předpokládaný nástup červen 2021 nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:
Jana Pelikánová, personalistka
tel. č. 519 311 214
e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 15. května 2021. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Bez čeho se neobejdeme:    

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis
 • lustrační osvědčení dle § 9 zákona č. 451/1991 Sb. – týká se
 • pouze narozených před 1.12.1971

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr