Pracovní místa - vypsaná


Pozice strážník hlídkové služby Městské policie Břeclav

 

Pozice referenta/referentky oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka

 

PŘIHLÁŠKA

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ