Přeshraniční spolupráce při tvorbě nové archeologické expozice


Hlavním cílem bylo vytvořit novou expozici ve spolupráci s odborníky, která umožní zvýšit návštěvnost objektu, kde návštěvníci získají informace o pozoruhodných dějinách tohoto místa, a to poutavou a zábavnou formou.

Obsah projektu
V rámci tohoto projektu byla obnovena expozice s názvem „Břeclav - Pohansko - Knížecí centrum na pomezí" na zámečku Pohansko. Nová expozice je věnována výsledkům archeologického výzkumu, který na Pohansku probíhá již 50 let, a vzájemné spolupráci českého a slovenského muzea.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt      2 323 608 Kč
- zdroje žadatele                         245 328 Kč
- dotace Interreg IIIA ČR-SR   2 078 280 Kč

logo OPPS ČR-SK