Přírodní zahrada Mateřské školy Kpt. Nálepky 7


ImageImage

Přírodní zahrada Mateřské školy Kpt. Nálepky 7

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v Mateřské škole Kpt. Nálepky 7 v Charvátské Nové Vsi. Dojde k rozvoji místa, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Idea návrhu je slunce a louky, dva prvky, ke kterým má jižní Morava blízko. Koncepce návrhu vychází z cíle děti více zapojit do zahrady, vytvořit jim herní zázemí a vložit zahradu více do zeleně. Funkční a stávající herní prvky jsou zakomponovány do zahrady formou výsadby keřů a jedlých rostlin. Návrhem zároveň dochází k obrazovému sjednocení prostoru pomocí barevných kreslených desek s obrázkovými motivy, dále pak k přirozenému využití stěn jako pohledového prvku s možnou výukovou funkcí.

Zahrada MŠ bude vybavena nově Montessori skříňkou se zelenou střechou na ukládání hraček, každá třída bude mít svůj pěstební záhon, u pískoviště bude nově zřízeno molo s možností posezení a domečky, vysazen bude motýlí kout, vznikne prvek pro posezení s obrazovými hrami, instalovány budou kreslící a výukové tabule a v neposlední řadě budou provedeny vegetační úpravy včetně jedlých keřů s podrostem.

Realizace je podpořena finančními prostředky ve výši 432.896 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím programu Životní prostředí.

„Tento projekt je financován Stáním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

 

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí

www.sfzp.cz