Přístavba kuchyně Domova seniorů Břeclav - první etapa


Finančně nejnákladnější akce tohoto volebního období byla zahájena 31. května 2019. V rámci první etapy vznikne nové zázemí pro technické a stravovací úseky. Současné prostory byly nevyhovující jak po stránce technického stavu, tak i s ohledem na objem činností a logistiku. Hotovo by mělo být do 30. září 2020.

Celá investice bude stát 99,8 milionů Kč, část finančních prostředků získalo město v rámci dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí – téměř 44 milionů Kč.

Identifikační   číslo EDS:

013D31300 6401

Název akce:

„Přístavba   kuchyně Domova seniorů Břeclav - první etapa“

Cíl akce:

č. 2 - Zvyšování   kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Investor:

Město Břeclav, IČ 00283061, náměstí T. G.   Masaryka 42/3

Stavební firma:

Sdružení firem VW WACHAL a. s. a VÁHOSTAV–   SK, a. s., S-VWVS

 

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí: 43.905.340,-   Kč

 

Image                     Image

Image

Image