Prodej městských pozemků


Město Břeclav nabízí k prodeji pozemek p. č. 3055/16 o výměře 46 m2 a část pozemku p. č. 3055/22, označenou v geometrickém plánu jako p. č. 3055/24 o výměře 350 m2, vše v k. ú. Břeclav, vedené v územním plánu v ploše S – plochy smíšené obytné.

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách města Břeclav (www.breclav.eu – úřední deska - dokument s datem zveřejnění 3. 6. 2022).

Prodej pozemků U Jánského dvora.jpg

Informace o prodeji lze získat i na tel. čísle 519 311 296 (Alena Rosincová).