Prodej městských pozemků v k.ú. Poštorná a v k.ú. Břeclav


Město Břeclav nabízí k prodeji pozemky p. č. 802/1 o výměře 216 m2 a p. č. 803 o výměře 213 m2, oba v k. ú. Poštorná, vedené v územním plánu v ploše BV – plochy bydlení.
Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách města Břeclav (www.breclav.eu – úřední deska - dokument s datem zveřejnění 15. 3. 2021).
Informace o prodeji lze získat i na tel. čísle 519 311 296 (Alena Rosincová).

POZEMKY 1.jpg


Město Břeclav nabízí k prodeji pozemky p. č. 3288/6 o výměře 636 m2 a p. č. st. 676/3 o výměře 255 m2, oba v k. ú. Břeclav, vedené v územním plánu v ploše VS – plochy smíšené výrobní.
Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách města Břeclav (www.breclav.eu – úřední deska - dokument s datem zveřejnění 15. 3. 2021).
Informace o prodeji lze získat i na tel. čísle 519 311 296 (Alena Rosincová).

POZEMKY2.jpg