Program prevence kriminality 2012 - Bezpečná lokalita


V rámci tohoto programu se v roce 2012 uskutečnily dva dílčí projekty vycházející ze zpracované bezpečnostní analýzy, která určila hlavní priority v bezpečnostní oblasti a definovala problémové okruhy. Na tento projekt byla získána finanční podporu z Ministerstva vnitra ČR, programu prevence kriminality 2012.

Dílčí projekt č. 1: Zabezpečení sociálně vyloučené lokality Břeclav
Hlavním cílem celého projektu bylo zvýšení bezpečnosti a zlepšení životního standardu obyvatel tří bytových domů ve vlastnictví města v ulicích Na Zahradách, Krátká a Riegrova, a to především zamezením pohybu osob, které nemají trvalé bydliště v předmětné lokalitě. Město se v této lokalitě snaží zvýšit bezpečnost tím, že tyto domy vybavilo kamerovým systémem včetně úložiště dat, předními i zadními bezpečnostními vstupními dveřmi do budov spolu s čipovým přístupem a systémem kontroly vstupu a osvětlením dvorů. Tímto dílčím projektem bylo dosaženo zlepšení bezpečnosti života v sociálně vyloučené lokalitě.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   2 060 817 Kč
- zdroje žadatele                   1 082 817 Kč
- získaná dotace z MV ČR       978 000 Kč


Dílčí projekt č. 2: Asistenti prevence kriminality
Hlavním smyslem projektu bylo zřízení funkcí asistentů prevence kriminality na dobu devíti měsíců. Došlo k proškolení dvou asistentů a jednoho strážníka z řad městské policie. Smyslem projektu bylo zřídit z řad občanů v této lokalitě asistenty, kteří navázali kontakty nové, udrželi stávající a měli lidem s jejich problémy pomáhat. Současně spolupcraovali s neziskovými organizacemi v rámci mimoškolních aktivit dětí ze sociálně vyloučené lokality tak, aby se minimalizovala sociální patologie u dětí. Jeden asistent působil v sociálně vyloučené lokalitě a druhý pracoval v nedalekém okolí u vlakového nádraží a v centru města. Realizace projektu se v současné době jeví jako velmi úspěšná, plné zhodnocení a výsledky získáme po realizaci dotazníkových šetření a srovnáním dat o páchání trestné činnosti v sociálně vyloučené lokalitě.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt      313 000 Kč
- zdroje žadatele                        32 000 Kč
- získaná dotace z MV ČR       281 000 Kč

Program prevence kriminality 2012

logo MV ČR