Projekt Asistenti prevence kriminality v Břeclavi


Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009433

eu_1.jpg

 

 

Příjemce projektu: Město Břeclav 

Název projektu: Asistenti prevence kriminality v Břeclavi

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009433

Doba realizace projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu5 103 745

 

 

Cílem projektu je do 31. 5. 2021: 

 

1) Zlepšit a ukotvit pracovní návyky a kompetence u 4 Asistentů prevence kriminality

  • prostřednictvím výkonu činnosti Asistentů prevence kriminality (APK)
  • prostřednictvím mentoringu, supervize a průběžného vzdělávání APK

 

2) Zvýšit pocit bezpečí ve městě, nerepresivní činností APK přispět k omezení či zmírnění tzv. pouliční kriminality

 

3) Komplexní evaluací změřit dopady práce APK, jak na bezpečnostní situaci v ohrožených lokalitách, pocitu bezpečí ve městě, tak dopady projektu na samotné APK, jejich pracovní kompetence a sociální situaci