Rada města Břeclavi


 

 

 

 


Rada města Břeclavi je devítičlenná. Jsou v ní zastoupeni členové  ANO 2011 a Mladých a Neklidných.


Fotografie kontaktu

radní, člen komise pro strategické řízení a komise kulturní

Fotografie kontaktu

radní, předseda finančního výboru

Fotografie kontaktu

místostarosta, člen komise cyklodopravy

519 311 216

Fotografie kontaktu

radní, předsedkyně komise sociální a zdravotní

Fotografie kontaktu

radní, člen komise cestovního ruchu

Fotografie kontaktu

1. místostarosta, předseda komise pro strategické řízení

519 311 381

Fotografie kontaktu

starosta

519 311 392

Fotografie kontaktu

místostarosta

519 311 309

Fotografie kontaktu

radní, místopředseda finančního výboru, předseda komise majetkové