referent/ka oddělení investic a správy na odboru rozvoje a správy


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/ky oddělení investic a správy na odboru rozvoje a správy

_______________________________________________________

Požadavky:   

dosažené vzdělání

středoškolské, vysokoškolské výhodou

studijní obor

stavebního nebo příbuzného technického směru  se stavebním zaměřením

znalosti oboru

znalost investiční přípravy a orientace v projektové dokumentaci staveb podmínkou, znalost zákona o zadávání veřejných zakázek vítána, praxe v investičním oboru velkou výhodou                                 

praxe ve státní správě

nebo samosprávě

vítána

požadované jazykové

znalosti

-

další požadované

dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič),  komunikativnost a zdvořilé vystupování, samostatnost, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, v případě cizího státního občana je zapotřebí trvalý pobyt v ČR

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9,                                     

                          Předpokládaný nástup od 01.02.2012

 

Přihlášku  zašlete  nejpozději  do 02.01. 2012 na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu.   Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Bez požadovaných dokladů nelze  přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.