referent ochrany přírody


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/ky oddělení zemědělství a ochrany přírody odboru životního prostředí

_______________________________________________________

Požadavky:   

dosažené vzdělání

vysokoškolské

studijní obor

zemědělský, ekologický nebo přírodovědný směr 

znalosti oboru

znalost zákona o ochraně přírody a krajiny, prováděcích vyhlášek a správního řádu vítána, orientace v chráněných územích, znalost v oblasti botaniky a praxe v oboru velkou výhodou                                 

praxe ve státní správě

nebo samosprávě

vítána

požadované jazykové

znalosti

-

další požadované

dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič),  komunikativnost a zdvořilé

vystupování, samostatnost, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání a prací v terénu, v případě cizího státního občana je zapotřebí trvalý pobyt v ČR

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.                                   

                          Předpokládaný nástup od 01.02.2012.

 

Přihlášku  zašlete  nejpozději  do 31.12.2011 na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

 

Nutno doložit:     motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Bez požadovaných dokladů nelze  přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.