Rekonstrukce oddychového prostranství na náměstí ve Staré Břeclavi


Cílem bylo zlepšení celkového vzhledu náměstí, jak architektonického, tak estetického. Řešen byl pohyb chodců, architektonické úpravy, automobilová doprava i umístění zeleně.

Obsah projektu
Projekt řeší komplexní úpravu náměstí ve Staré Břeclavi. Bylo dobudováno přirozené centrum městské části v návaznosti na zrekonstruovaný kulturní dům s restaurací a penzion s kavárnou. Předmětem byla rekonstrukce veřejných zpevněných a zelených ploch ve vymezeném prostoru náměstí. Celkový vzhled byl nevyhovující a neestetický z důvodu nesourodých druhů povrchů různého stáří a technického stavu. Požadovaná rekonstrukce byla vyvolána potřebou zlepšení celkového vzhledu této lokality včetně jejích oddychových prostorů. Dílčí změny doznala daná část náměstí po stránce architektonické i estetické náhradou stávajících poškozených povrchů novými.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt       2 250 000 Kč
- zdroje žadatele                       1 750 000 Kč
- grantový příspěvek MND, a.s.   500 000 Kč

Náměstí Stará Břeclav - před realizací

logo MND