Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká


Cílem projektu je podpora vzdělanosti a její inovativnost v souvislosti s rozvojem sportovních dovedností dětí a mládeže a zabezpečení kvality trávení jejich času mimo školní vyučování.

Obsah projektu
Předmětem projektu je revitalizace stávajícího venkovního areálu ZŠ Slovácká v Břeclavi, jehož sportoviště neodpovídali současným potřebám sportovního vyžití. Město Břeclav rozhodlo o realizaci projektu i vzhledem k tomu, že se jedná o školu se sportovním zaměřením, jejímž záměrem je zkvalitnit a inovovat výuku tělesné výuky, nadále rozvíjet doposud úspěšnou výchovu mladých atletů a podporovat pohybové dovednosti dětí a mládeže při jejich mimoškolních aktivitách. V multifunkčním sportovním areálu vznikl atletický ovál a dráha pro běh s umělým povrchem, fotbalové hřiště s umělým trávníkem, prostor s přírodní trávou pro vrh koulí, nové doskočiště pro skok daleký a trojskok, dvě víceúčelové hřiště s tvrdým povrchem (tenis, volejbal, basketbal, házenou a florbal). Součástí areálu je objekt šaten se sociálním zařízením, místnost pro správce a rozhodčího, kotelna, sklady nářadí a techniky. Dále pak oplocení, osvětlení, parkoviště, sadové úpravy a přípojky inženýrských sítí.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   41 334 956 Kč
- zdroje žadatele                   12 400 487 Kč
- dotace z regionální rady     28 934 469 Kč
- z toho EU                            26 586 644 Kč

logo ROP+EU