Dotace na obnovu kulturní památky


Klíčové informace

  • Dotace jsou poskytovány pouze na obnovu kulturních památek.
  • Město Břeclav spolupracuje s ministerstvem kultury při administraci dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

Dotace ministerstva kultury na obnovu památek 2019

Ministerstvo kultury pokračuje v dotačním programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Plátci DPH vypočítávají procenta příspěvku k ceně prací bez daně z přidané hodnoty.

Žádost je nutno odevzdat do 28. února (odevzdání žádostí na úřad ORP).

Minimální podíl žadatele musí být 20 %.

K následnému finančnímu vypořádání není třeba přikládat restaurátorskou zprávu (v případě restaurátorských prací).

Finanční kvóta pro rok 2019 byla pro ORP Břeclav stanovena ve výši 437.000,- Kč.  

ORP Břeclav přijímá žádosti do programu na rok 2019 od 2. 1. 2019 do 28. 2. 2019.

Formuláře k dotačnímu titulu:

Formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-ORP-2019.docx
Formulář č. 4 prohlášení o nedostatku.docx
kvóty ORP 2019.xlsx
Legenda vlastnictví.docx
Plna-moc-program-ORP---vzor_1.docx
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2019.docx
Zásady Programu_ORP_k lednu 2019.docx

Formulář k vyúčtování dotace:

Formulář - vyúčtování příspěvku.docx

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 420
731 680 186
barbora.kopecka@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 401
731 680 187
viera.hanakova@breclav_eu