Geoportál Města Břeclavi


Geoportál Města Břeclav mapy.breclav.eu je rozcestníkem k mapovým službám poskytovaným občanům. Je nově budován a bude postupně rozvíjen a doplňován o další aplikace.

Vstup do Geoportálu Města Břeclav zde:

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 213
jitka.coufalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení rozvoje