Projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3


Klíčové informace

  • Dotační titul: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022
  • Název projektu: Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3
  • Lhůta pro realizaci: 1.1.2022 – 31.12.2022
  • Poskytnutá částka: 922 400 Kč
  • Spoluúčast města Břeclav (min. 10 %):  min. 92 240 Kč

 

Město Břeclav již třetím rokem získalo, na základě podané žádosti, neinvestiční dotaci Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni. Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni jsou v roce 2022 realizovány na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná koncepce  integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Na základě dat zpracovaných v roce 2020 firmou SocioFActor s.r.o. v Analytické zprávě o cizincích na území Břeclavska disponuje město Břeclav informacemi o počtu cizinců ve městě, jejich demografickém vývoji, vzdělání, ekonomické soběstačnosti, zdravotní péči i kriminalitě.

S ohledem na stávající uprchlickou krizi a počtu migrantů na území ORP je integrace cizinců, zejména ukrajinských občanů, mnohem důležitější než v letech předcházejících, proto i jednotlivé klíčové aktivity jsou v tomto roce zaměřeny ve větší míře na ukrajinskou komunitu.

Projekt  Integrace cizinců  ve městě Břeclavi 3 bude realizován prostřednictvím klíčových aktivit:

Výuka českého jazyka

V rámci této aktivity budou realizovány 3 bezplatné kurzy českého jazyka o cca 15 studentech. Z toho 1 kurz pro vietnamsky hovořící osoby a 2 kurzy pro občany z Ukrajiny.

 

Integrace v kultuře

Obsahem této aktivity je uspořádání 3 kulturních akcí:

-        2 cestovatelské přednášky s hudebním vystoupení

-        mezinárodní dětský den

 

Integrace ve sportu

Ve spolupráci s břeclavským sportovním klubem bude uspořádán fotbal národností AMATER CUP, kterého se zúčastní fotbalové týmy různých národností.

 

Ochutnávka mezinárodních kuchyní

Na pěší zóně v Břeclavi  se uskuteční třetí ročník ochutnávky jídel typických pro země z nichž cizinci žijící na území Břeclavi pocházejí.

 

Součástí projektu je i práce interkulturních pracovníků, kteří budou  spolupracovat s koordinátorem projektu při překonávání jazykových a kulturních bariér při tlumočení, překladech propagačních materiálů a jejich rozšíření mezi minoritu.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 262
724 391 277
denisa.mahovska@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 411
jana.matusinova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 371
731 428 286
regina.skrobackova@breclav_eu