Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Břeclav


Klíčové informace

  • Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Jedná se o zjištění stavu poskytovaných služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků vzniká  v proceu vzájemných konzultací   zainteresovaných osob komunitní plán, ktetý je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo vyhodnoceno  jako potřebné a  prioritní.
  • Účastníci komunitního plánování:
  1. Uživatelé sociálnch služeb – osoby v nepříznivé nebo tíživé soc. situaci, kteří služby využívají a jímž jsou určeny
  2. Poskytovatelé sociálních služeb – subjekty, které sociální služby poskytují a nabízí
  3. Zadavatelé sociálních služeb – města a obce, kteří jsou zodpovědni za zajištění soc. služeb na svém území
  4. Veřejnost – ostatní zájemci, kteří chtějí přispět k vytvoření nebo realizaci komunitního plánu

Město Břeclav  je zapojeno do procesu komunitního plánování od roku 2009. Obce z ORP Břeclav se připojily do komunitního plánování v roce 2015 a od roku 2017 bylo na základě vzájemné dohody s obcemi ORP  dosaženo  solidárního systému financování sociálních služeb zařazených do  Minimální sítě sociálních služeb pro ORP Břeclav.

Komunitní plány byly zpracovány na odbobí: 2009-2011, 2012-2016, 2017–2019, 2020-2022

Na přípravě a realizaci komunitního plánování pro jednotlivé cílové skupiny se podílí pracovní skupiny:

  • pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež
  • pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Práci a výstupy pracovních skupin koordinuje řídící skupina, složená ze zástupců  účastníků komunitního plánování a a pracovních skupin.

Bližší informace najdete zde: https://www.ipss-breclav.cz/

Dokumenty ke stažení:

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 371
731 428 286
regina.skrobackova@breclav_eu