Odpady a deratizace


Klíčové informace

 • Povinností města je udržovat na svém území pořádek a zamezit černým skládkám a chránit tak krajinu a životní prostředí. Musí tedy zajišťovat likvidaci odpadů.
 • Na území města jsou k tomuto účelu rozmístěny kontejnery a odpadkové koše. Kontejnery na komunální odpad jsou ve vlastnictví majitelů nemovitostí a je jejich povinností je udržovat v dobrém technickém stavu a pořádek kolem nich.
 • Libovolné odkládání komunálního odpadu a objemného odpadu (sedačky skříně atd.) je na celém území města zakázáno a jedná se podle zákona o přestupek.

 

Město Břeclav proto pro své občany zajišťuje

 • svoz a likvidaci komunálního odpadu,
 • vývoz kontejnerů na separovaný odpad,
 • zajišťuje a vyváží velkoobjemové kontejnery,
 • likviduje černé skládky a jiný nepořádek na území města,
 • zajišťuje deratizaci - vyšší výskyt hlodavců (potkanů, krys) na území města je nutné hlásit na níže uvedených kontaktech, aby mohla být zahájena jejich likvidace. 

Třídění odpadu

Povinností každého občana města je třídit komunální odpad. Odpad se třídí následovně:

 • papír (mimo mastné, voskované, tvrzené, omyvatelné, kopírovací a jinak znečištěné papíry) – modré kontejnery
 • plasty včetně nápojového kartonu (mimo pryž, obalů od nebezpečných látek, chemikálií apod.) – žluté kontejnery
 • sklo (mimo kovové uzávěry, zrcadla, porcelán, keramiku, drátěné sklo, autosklo) – zelené kontejnery
 • kovové odpady – sběrný dvůr
 • bio odpad – velkoobjemové kontejnery na stanovených místech území města, sběrný dvůr
 • elektrozařízení drobného charakteru – červené kontejnery a sběrný dvůr
 • elektrozařízení větší (pračky, ledničky atd.) – sběrný dvůr
 • kuchyňský olej - TMAVĚ ZELENÁ
 • nebezpečný odpad (zbytky barev a spotřební chemie, rozpouštědla, jedy, žíraviny, léky, ropné látky) – sběrný dvůr
 • velkoobjemový kontejner je určen pouze pro ukládání uličních smetků a odpadu ze zeleně (bioodpad)

 

Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr provozuje ve svém areálu firma AVE Břeclav a.s., na ulici Sovadinova 2.

Otvírací doba:

Pondělí:           1. 4. - 31. 10.  8:00 - 17:00 / 1. 11. - 31. 3.  zavřeno

Úterý:              1. 4. - 31. 10.  8:00 - 17:00 / 1. 11. - 31. 3.  8:00-17:00

Středa:             1. 4. - 31. 10.  8:00 - 17:00 / 1. 11. - 31. 3.  zavřeno

Čtvrtek:           1. 4. - 31. 10.  8:00 - 17:00 / 1. 11. - 31. 3.  8:00-17:00

Pátek:              1. 4. - 31. 10.  8:00 - 17:00 / 1. 11. - 31. 3.  zavřeno

Sobota:            1. 4. - 31. 10.  8:00 - 17:00 / 1. 11. - 31. 3.  8:00-17:00

Neděle:           zavřeno

 

Bezplatně zde mohou občané uložit plasty, bio odpad, papír, sklo, nábytek, textil, železo, televizory, ledničky, radia, ostatní elektrospotřebiče, výbojky, autobaterie, monočlánky, použité oleje, olejové filtry, mastné hadry, plechovky od barev, nádoby a obaly z plastů se zbytky škodlivin.

Za poplatek pneumatiky a stavební suť.

 

Svozové dny mobilního sběrného dvora

Pojízdný sběrný dvůr slouží pro tyto druhy odpadu: Elektrospotřebiče, autobaterie, zářivky, pneumatiky, plechovky od barev, nádoby z plastů se zbytky škodlivých látek, motorové oleje, olejové filtry aj.

 

Pojízdný dvůr je přistaven ve stejném pořadí o sobotách v každém měsíci! Kromě července a srpna.

 

1. sobotu v měsíci v Charvátské Nové Vsi

Obránců míru – točna                       9:00 – 10:00 hod.

Tyršův sad                                          11:00 – 12:00 hod.

 

2. sobotu v měsíci v Poštorné

na Rovnici                                          9:00 – 10:00 hod.

křižovatka Nádražní - ČSA                 11:00 – 12:00 hod.

 

3. sobotu v měsíci ve Staré Břeclavi

u kapličky                                            9:00 – 10:00 hod.

park Zvolenec                                    11:00 – 12:00 hod.

  

Podrobnější informace a vyřizování stížností a sjednání nápravy spadá do kompetencí oddělení technických služeb.

Pro více informací se můžete obrátit na