Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu


 

OZNÁMENÍ

o dni a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Břeclav podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1. Místem konání voleb

 

Volební okrsek č. 1

volební místnost:  Základní škola, kpt. Nálepky 277/5, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Palackého, S. K. Neumanna, SNP, Lednická č.or. 1 - 159 lichá, Kollárova, M. Kudeříkové, Wolkerova, Nezvalova, Na Špitálce, Kpt. Nálepky, Tyršův sad, Františka Kňourka

Volební okrsek č. 2

volební místnost:  Základní škola, kpt. Nálepky 277/5, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Lednická č.or. 2 - 160 sudá, Kapusty, Údolní, Chaloupky, Křivá, U Jezera, Obránců míru, Revoluční, A. Kuběny, Nový Dvůr, U Apolla, Tři Grácie

Volební okrsek č. 3

volební místnost:  Základní škola, Komenského 60/2, část Poštorná, (červená budova), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Nádražní č.or. 1 - 43 lichá, Nádražní č.or. 2 - 54 sudá, Nádražní č.or. 45 - 83 lichá, Nádražní č.or. 56, 58, 60, B. Šmerala, Gagarinova, Hájová č.or. 1,2,4,6,8, Dělnická Tylova, Celnice – středisko služeb, Záhumní, Slunečná

Volební okrsek č. 4 

volební místnost:  Základní škola, Na Valtické 641/31A, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

Tovární kolonie, Hlavní, Čs. armády

Volební okrsek č. 5 

volební místnost:  Základní škola, Komenského 60/2, část Poštorná (červená budova), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Havlíčkova, Polní, Osvobození, Sadová, Kovářská, Rovnice, Úzká, Komenského, J. Skácela, Hraniční, Horní Luční, Dolní Luční, Prostřední, J. Fučíka, Dyjová, Lesní, tř. 1. máje (pouze část Poštorná), Věznice Poštorná

Volební okrsek č. 6 

volební místnost:  Základní škola, Komenského 60/2, část Poštorná (červená budova), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Nádražní č.or. 85 – 99, Nádražní č.or. 100-143, Okružní, Budovatelská, Hájová č.or. 3, 5, 7, 9

Volební okrsek č. 7 

volební místnost:  Základní škola, Kupkova 1020/1, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Kupkova, U Cukrovaru, U Splavu, Veslařská, Haškova

Volební okrsek č. 8 

volební místnost:  Základní škola, Kupkova 1020/1, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Fibichova, J. Černého, Mahenova, Národních hrdinů, nám. T. G. Masaryka, U Stadionu, Zámecké náměstí, Pod Zámkem, Kančí obora, Sladová, U tržiště, 17. listopadu, Fintajslova č.or. 1 -19 lichá, Fintajslova č.or. 2 - 14 sudá, Za Bankou, Kuffnerovo nábřeží, Věznice Břeclav

Volební okrsek č. 9 

volební místnost:  budova bývalého školského úřadu, ul. 17. listopadu 2995/1A, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Růžičkova, Pyskatého, Čermákova, Fintajslova č.or. 21 - 51 lichá, Fintajslova č.or. 16 - 52 sudá, nábř. Komenského, Fügnerova, Bří. Mrštíků, U Nemocnice, tř. 1. máje (pouze část Břeclav)

Volební okrsek č. 10 

volební místnost:  Obchodní akademie, Smetanovo nábřeží 1224/17, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Národního odboje, Nerudova, Čechova, Jungmannova, Smetanovo nábř. č.or. 1 - 24, J. Palacha, Žerotínova, Jiráskova

Volební okrsek č. 11 

volební místnost:  Mateřská škola, Břetislavova 578/6, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Šilingrova, Denisova, K. Čapka, Fleischmannova, Smetanovo nábřeží č.or. 25 - 36, 38, Břetislavova, Sokolovská, Sady 28. října č.or. 9 - 19, Bratislavská, K Pohansku, Mládežnická, Železniční, Lanžhotská, Březinova, Na Širokých

Volební okrsek č. 12 

volební místnost:  Základní škola, Slovácká 2853/40, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Husova, Libušina, Nová, B. Němcové, Sady 28. října č.or. 1 - 7, Riegrova, Svatoplukova, Stromořadní, Slovácká č.or. 41 - 49, 50, 54, 56, 61, 73, 79, 81, 82, 83, Žižkova, nám. Svobody, Krátká, Na Zahradách, Hrnčířská, nám. P. Bezruče, sídl. Dukelských hrdinů č.or. 25 - 29

Volební okrsek č. 13 

volební místnost:  Základní škola, Slovácká 2853/40 pro voliče s trvalým pobytem

ul. Slovácká č.or. 6 – 40, Na Hrůdách

Volební okrsek č. 14 

volební místnost:   Základní škola, Sovadinova 565/1 pro voliče s trvalým pobytem

sídl. Dukelských hrdinů č.or. 1 - 24, Slovácká č.or. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, Křížkovského

Volební okrsek č. 15 

volební místnost:  Domov seniorů, Na Pěšině 2842/13, pro voliče s trvalým pobytem

Domov seniorů, ul. Seniorů, Nemocnice Břeclav

Volební okrsek č. 16 

volební místnost:  Dům dětí a mládeže, Lidická 506/4, pro voliče s trvalým pobytem

ul. J. Opletala, Na Řádku, Chodská, Kosmákova, K. H. Máchy, Kpt. Jaroše, Lidická č.or. 1 - 19 lichá, Lidická č.or. 2 - 22 sudá, Na Pěšině č.or. 1 - 11 lichá, Na Pěšině č.or. 4 - 18 sudá, Sovadinova, Za Kasárnami, U Póny, Kobzíkova

Volební okrsek č. 17 

volební místnost:  Základní škola, Herbenova 2969/4, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Herbenova, Olbrachtova, Vančurova, Jaselská, U Jánského dvora, Hybešova, Sušilova, Lidická č.or. 21 – 33 lichá, Lidická č.or. 24 - 40 sudá, Mendlova, Družstevní

Volební okrsek č. 18 

volební místnost:  Základní škola, Školní 1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Mánesova, Pastevní, Na Pěšině č.or. 15 - 49 lichá, Na Pěšině č.or. 18A - 48 sudá, Skopalíkova, U Zbrodku, Lidická č.or. 35 - 89 lichá, Lidická č.or. 42 - 96 sudá, Vinohradní, Přibylova, J. Moláka, Lidická č.or. 91 - 149 lichá, Lidická č.or. 100 - 150 sudá, Na Zvolenci, U Padělku, Přednádraží, U Sýpek

Volební okrsek č. 19 

volební místnost:  Základní škola, Školní 1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Ostrov, nábř. A. Dvořáka, U Lesa, Říční, Zahradní, Rybářské uličky, gen. Šimka, Školní, Hřbitovní, U Rybníka, Na Kopci, Letiště, Široký dvůr, Bažantnice, Česká, Písníky

Volební okrsek č. 20 

volební místnost:  Mateřská škola Duhovka, Na Valtické 727/92, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Na Valtické č.or. 55 - 100

Volební okrsek č. 21 

volební místnost:  Základní škola, Na Valtické 641/31A, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Na Valtické č.or. 1 – 23, č.or. 9A, 101, Habrová seč

Volební okrsek č. 22 

volební místnost:  Mateřská škola Duhovka, Na Valtické 727/92, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Na Valtické č.or. 24 – 54

 

 

 

  1. Voliči bude umožněno volit poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství jiného členského státu EU, nebude mu hlasování umožněno.
  2. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
  3. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
  4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

 

Břeclav 8.4.2019                                                                                                                                                                                                           

Bc.SvatoplukPěček                                                                                                                                                                                starosta města