Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje


OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

 

Starosta města Břeclavi v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 

  1. 1.      Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční:

v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

  1. 2.      Místem konání voleb


Volební okrsek č. 1

volební místnost:  Základní škola, Kpt. Nálepky 186/7, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Palackého, S. K. Neumanna, SNP, Lednická č.or. 1 - 159 lichá, Kollárova, M. Kudeříkové, Wolkerova, Nezvalova, Na Špitálce, Kpt. Nálepky, Tyršův sad, Františka Kňourka

Volební okrsek č. 2

volební místnost:  Základní škola, Kpt. Nálepky 186/7, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Lednická č.or. 2 - 160 sudá, Kapusty, Údolní, Chaloupky, Křivá, U Jezera, Obránců míru, Revoluční, A. Kuběny, Nový Dvůr, U Apolla, Tři Grácie

Volební okrsek č. 3

volební místnost:  Základní škola, Komenského 60/2, část Poštorná, (červená budova), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Nádražní č.or. 1 - 43 lichá, Nádražní č.or. 2 - 54 sudá, Nádražní č.or. 45 - 83 lichá, Nádražní č.or. 56, 58, 60, B. Šmerala, Gagarinova, Hájová č.or. 1,2,4,6,8, Dělnická Tylova, Záhumní, Slunečná

Volební okrsek č. 4 

volební místnost:  Základní škola, Na Valtické 641/31a, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

Tovární kolonie, Hlavní, Čs. armády

Volební okrsek č. 5 

volební místnost:  Základní škola, Komenského 60/2, část Poštorná (červená budova), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Havlíčkova, Polní, Osvobození, Sadová, Kovářská, Rovnice, Komenského, Úzká, J. Skácela, Hraniční, Horní Luční, Dolní Luční, Prostřední, J. Fučíka, Dyjová, Lesní, tř. 1. máje (pouze část Poštorná), Celnice-středisko služeb, Věznice Poštorná

Volební okrsek č. 6 

volební místnost:  Základní škola, Komenského 60/2, část Poštorná (červená budova), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Nádražní č.or. 85 – 99, Nádražní č.or. 100-143, Okružní, Budovatelská, Hájová č.or. 3, 5, 7, 9

Volební okrsek č. 7 

volební místnost:  Základní škola, Kupkova 1020/1, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Kupkova, U Cukrovaru, U Splavu, Veslařská, Haškova

Volební okrsek č. 8 

volební místnost:  Základní škola, Kupkova 1020/1, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Fibichova, J. Černého, Mahenova, Národních hrdinů, nám. T. G. Masaryka, U Stadionu, Zámecké náměstí, Pod Zámkem, Kančí obora, Sladová, U tržiště, 17. listopadu, Fintajslova č.or. 1 -19 lichá, Fintajslova č.or. 2 - 14 sudá, Za Bankou, Kuffnerovo nábřeží, Věznice Břeclav

Volební okrsek č. 9 

volební místnost:  budova bývalého školského úřadu, ul. 17. listopadu 2995/1a, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Růžičkova, Pyskatého, Čermákova, Fintajslova č.or. 21 - 51 lichá, Fintajslova č.or. 16 - 52 sudá, nábř. Komenského, Fügnerova, Bří. Mrštíků, U Nemocnice, tř. 1. máje (pouze část Břeclav)

Volební okrsek č. 10 

volební místnost:  Obchodní akademie, Smetanovo nábřeží 1224/17, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Národního odboje, Nerudova, Čechova, Jungmannova, Smetanovo nábř. č.or. 1 - 24, J. Palacha, Žerotínova, Jiráskova

Volební okrsek č. 11 

volební místnost:  Mateřská škola, Břetislavova 578/6, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Šilingrova, Denisova, K. Čapka, Fleischmannova, Smetanovo nábřeží č.or. 25 - 36, 38, Břetislavova, Sokolovská, Sady 28. října č.or. 9 - 19, Bratislavská, K Pohansku, Mládežnická, Železniční, Lanžhotská, Březinova, Na Širokých

Volební okrsek č. 12 

volební místnost:  Základní škola, Slovácká 2853/40, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Husova, Libušina, Nová, B. Němcové, Sady 28. října č.or. 1 - 7, Riegrova, Svatoplukova, Stromořadní, Slovácká č.or. 41 - 49, 50, 54, 56, 61, 73, 79, 81, 82, 83, Žižkova, nám. Svobody, Krátká, Na Zahradách, Hrnčířská, nám. P. Bezruče, sídl. Dukelských hrdinů č.or. 25 - 29

Volební okrsek č. 13 

volební místnost:  Základní škola, Slovácká 2853/40 pro voliče s trvalým pobytem

ul. Slovácká č.or. 6 – 40, Na Hrůdách

Volební okrsek č. 14 

volební místnost:   Základní škola, Sovadinova 565/1 pro voliče s trvalým pobytem

sídl. Dukelských hrdinů č.or. 1 - 24, Slovácká č.or. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, Křížkovského

Volební okrsek č. 15 

volební místnost:  Domov seniorů, Na Pěšině 2842/13, pro voliče s trvalým pobytem

Domov seniorů, ul. Seniorů, Nemocnice Břeclav

Volební okrsek č. 16 

volební místnost:  Dům dětí a mládeže, Lidická 506/4a, pro voliče s trvalým pobytem

ul. J. Opletala, Na Řádku, Chodská, Kosmákova, K. H. Máchy, Kpt. Jaroše, Lidická č.or. 1 - 19 lichá, Lidická č.or. 2 - 22 sudá, Na Pěšině č.or. 1 - 11 lichá, Na Pěšině č.or. 4 - 18 sudá, Sovadinova, Za Kasárnami, U Póny, Kobzíkova

Volební okrsek č. 17 

volební místnost:  Základní škola, Herbenova 2969/4, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Herbenova, Olbrachtova, Vančurova, Jaselská, U Jánského dvora, Hybešova, Sušilova, Lidická č.or. 21 – 33 lichá, Lidická č.or. 24 - 40 sudá, Mendlova, Družstevní

Volební okrsek č. 18 

volební místnost:  Základní škola, Školní 1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Mánesova, Pastevní, Na Pěšině č.or. 15 - 49 lichá, Na Pěšině č.or. 18A - 48 sudá, Skopalíkova, U Zbrodku, Lidická č.or. 35 - 89 lichá, Lidická č.or. 42 - 96 sudá, Vinohradní, Přibylova, J. Moláka, Lidická č.or. 91 - 149 lichá, Lidická č.or. 100 - 150 sudá, Na Zvolenci, U Padělku, Přednádraží, U Sýpek

Volební okrsek č. 19 

volební místnost:  Základní škola, Školní 1589/16 (Stará Břeclav), pro voliče s trvalým pobytem

ul. Ostrov, nábř. A. Dvořáka, U Lesa, Říční, Zahradní, Rybářské uličky, gen. Šimka, Školní, Hřbitovní, U Rybníka, Na Kopci, Letiště, Široký dvůr, Bažantnice, Česká, Písníky

Volební okrsek č. 20 

volební místnost:  Mateřská škola Duhovka, Na Valtické 727/92, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Na Valtické č.or. 55 - 100

Volební okrsek č. 21 

volební místnost:  Základní škola, Na Valtické 641/31a, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Na Valtické č.or. 1 – 23, č.or. 9a, 101, Habrová seč

Volební okrsek č. 22 

volební místnost:  Mateřská škola Duhovka, Na Valtické 727/92, část Charvátská Nová Ves, pro voliče s trvalým pobytem

ul. Na Valtické č.or. 24 – 54

 

 


 

  1. 3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky).
  2. 4.      Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje může volič obdržet hlasovací lístky

i ve volební místnosti.

  1. 5.      K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

 

Břeclav 5.9.2020                                                                                                                                                                                                            Bc Svatopluk Pěček                                                                                                                                                                                                                                                                                                        starosta města