Paměťová karta podniku/vozidla


Klíčové informace

  • Paměťová karta umožňuje majiteli vozidla kontrolu a zálohování dat z tachografu.
  • Při podání žádosti je nutné doložit:
  1. Kartu vozidla
  2. Originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu, koncesní listiny, nebo výpisu z obchodního rejstříku.
  3. V případě zastupování je třeba plná moc s ověřeným podpisem.
  4. Občanský průkaz osoby, která žádá o paměťovou kartu vozidla.

Správní poplatky

Správní poplatek činí 700 Kč.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 343
petra.hodonska@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 301
jana.musilova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 320
stepanka.tauchmanova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik