Paměťová karta servisní


Klíčové informace

  • Paměťová karta servisní slouží pro kontrolu a kalibraci digitálního tachografu.
  • Při podání žádosti je nutno předložit:
  1. Platný občanský průkaz žadatele a servisní kartu
  2. Živnostenské oprávnění, koncesní listinu, nebo výpis z obchodního rejstříku.
  3. Kopii platného osvědčení či certifikátu Českého metrologického institutu.
  4. Oveřenou plnou moc od jednatele k vystavení servisní paměťové karty.

Správní poplatky

Správní poplatek činí 700 Kč.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 343
petra.hodonska@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 301
jana.musilova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 320
stepanka.tauchmanova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik