Použití znaku města


Klíčové informace

  • Znak města lze použít pouze se souhlasem rady města.
  • O použití znaku města je potřeba písemně požádat.

 

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 391
731 428 217
drahomira.kondllova@breclav_eu