Povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy samojízdným pracovním strojem


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost

 

Přílohou žádosti žadatel předloží:

Doklad o identifikaci a právní formě – výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list apod., občanský průkaz, v případě zastupování plnou moc

Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)

Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav

Kopii dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Doklad o zaplacení správního poplatku

 

 Formuláře

Poplatky

Žadatel zaplatí správní poplatek 1 000 Kč

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení