Povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost

 

Přílohou žádosti žadatel předloží:

  • Doklad o identifikace a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný obdobný doklad)
  • Situaci širších vztahů ve vhodném měřítku
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
  • Doklad o zaplacení správního poplatku

 

Poplatky

Doba trvání prací do 10 dnů              100 Kč

Doba trvání prací do 6 měsíců          500 Kč

Doba trvání prací nad 6 měsíců       1 000 Kč      

Užívání kominikací samojízdným pracovním strojem    1 000 Kč

Formuláře žádostí o povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu
519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení