Povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a MK pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.


Přílohou žádosti žadatel předloží:

  • Doklad o identifikace a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, nebo jiný obdobný doklad)
  • Situaci širších vztahů ve vhodném měřítku, v závislosti na rozsahu zvláštního užívání
  • Stanovisko správce komunikace (u silnic II. a III. třídy SÚS JmK, oblast Břeclav, u místních komunikací Městský úřad Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
  • Doklad zaplacení správního poplatku

 

Formuláře

 

Poplatky

Doba trvání prací do 10 dnů              100 Kč

Doba trvání prací do 6 měsíců          500 Kč

Doba trvání prací nad 6 měsíců       1000 Kč

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení