Přehled podaných žádostí o dotace


Klíčové informace

  • Městský úřad, jako poskytovatel dotací, je povinnen zveřejnit seznam žádostí o dotace, a to do 21 dnů od vypršení termínu pro podání žádostí.