Projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav


EU ESF OP zaměstnanost.jpg

Příjemce projektu: Město Břeclav 

Název projektu: Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009436

Doba realizace projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2021

 

Projekt  „Komplexní podpora sociálního začleňování  města Břeclav“ vznikl pro občany města Břeclavi, kteří hledají pomoc ve 3 oblastech - dluhy, rodinná + sociální situace a bydlení. Cílem projektu je vyhledat, motivovat a podporovat občany v jejich obtížných životních situacích.

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Terénní sociální práce je zaměřena na aktivní vyhledávání a stabilizaci jedinců + rodin a podporu fungování rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí, pomoc při hledání zaměstnání a komunikaci s úřady, zmapování finanční situace atp. Pro klienty je k dispozici bezplatné poskytnutí rad odborníků jako např. psycholog, psychoterapeut, mediátor, asistent předávání dětí a právní poradenství.

 

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Dluhová poradna bezplatně pomůže zorientovat se v řešení dluhů, podat insolvenční návrhy (oddlužení), zpracovat zastavení exekuce, vytvořit splátkové kalendáře, rozvíjet znalosti při správě vlastních financí a zvyšování finanční gramotnosti. Informuje o nekalých praktikách a realizuje preventivní aktivity pro nejvíce ohrožené osoby.

 

BYTOVÁ PROBLEMATIKA

Pracovníci projektu zajišťují prevenci ztráty bydlení, informují o formálních povinnostech nájemního vztahu, o průběhu bezproblémového užívání bytu a pomáhají řešit sousedské vztahy, včetně souvisejícího právního poradenství. Součástí práce v této oblasti je i pomoc  při získávání bydlení na komerčním realitním trhu. Jde o asistenci při vyhledávání vhodných bytů, uzavírání nájemních smluv, prodlužování nájemních smluv, zvládnutí formálních náležitostí nájemního vztahu apod.

Úřední hodiny:

 v kanceláři: pondělí a středa  od 8:00 do 17:00

v ostatní dny lze domluvit setkání mimo kancelář (v domácnosti i kdekoliv mimo ni)

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
731 428 214
zdenek.janicek@breclav_eu
Fotografie kontaktu
730 547 268
marek.sova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
730 546 267
dominika.svobodova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
730 543 887
ivana.trubacova@breclav_eu
731 680 169
roman.tucek@breclav_eu
Fotografie kontaktu
730 545 959
martina.handlova@breclav_eu

Spadá pod

Projekt: Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav