První občanský průkaz pro občana staršího 15 let


Klíčové informace:

  • Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky
  • Občan předkládá při žádosti doklady potřebné pro vydání občanského průkazu (rodný list a doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji nebo cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).
  • Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
  • Při podání žádosti o vydání občanského průkazu je nutná osobní přítomnost občana, k podání žádosti nelze zmocnit jinou osobu.
  • Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji (zobrazení obličeje a otisky prstů rukou) pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet.
  • Občanský průkaz se vydává občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.
  • Občanské průkazy vydané ve zkrácené lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra ČR!

Správní poplatky

Vydání občanského průkazu osobě starší 15 let ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti je zdarma, za vydání ve zkrácené lhůtě činí správní poplatek 1000 Kč (do 24 hodin) nebo 500 Kč (do 5 pracovních dnů).

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 201
hana.fikrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 279
dana.hanzlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 277
gabriela.krivankova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik