Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte


Klíčové informace

 • Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), je v případě dětí od 0 – 18 let  přítomen u soudního jednání, kde se  projednává, komu bude dítě svěřeno do péče a jaká bude výše výživného, jak se budou rodiče s dětmi vídat po jejich rozchodu, stejně tak, pokud se jedná o změnu, kdo bude dítě vychovávat v případě selhání výchovy jednoho z rodičů.
 • OSPOD může nařídit výchovná opatření jako je dohled rodičů nad výchovou dítěte, napomenutí rodičů za nesprávnou výchovu a uložit rodičům povinnost využít odbornou pomoc.
 • Při nedostatečné péči rodičů může OSPOD podat návrh soudu na nařízení ústavní výchovy.
 • OSPOD pomáhá dětem, jejichž rodiče se o ně řádně nestarají - nezajišťují pravidelnou návštěvu školy, zanedbávají zdravotní péči dětí a jinak se o děti nestarají.
 • Pokud se v rodině vyskytnou problémy a péče o děti je tím ohrožena, doporučí sociální pracovníci návštěvu některých odborných zařízení, které rodině pomohou s vyřešením problémů.
 • Každý je oprávněn upozornit OSPOD na problémy ve věci výchovy a výživy nezletilých dětí. Tuto možnost oznámení mají i samotné nezletilé děti.
 • Osoby, které přijdou ohlásit špatnou péči o děti a doposud s OSPOD nejednali, mohou být vyzvány k předložení občanského průkazu. Je však možné podat oznámení i anonymně, např. písemně nebo telefonicky.
 •  Na řešení životní situace rodiny, úpravy výchovy a výživy dítěte, narušení vztahů mezi rodiči a dětmi i rodičů navzájem a jiných osob zodpovědných za výchovu a výživu dítěte se mohou podílet i další členové rodiny, zdravotnická a terapeutická zařízení, ústavní zařízení, školy, psycholog, mediátor nestátní neziskové organizace apod.

 

 Podmínky a postup pro řešení této situace

 • Rodiče a děti spolupracují s OSPOD v případě rodinných problémů, týkajících se výchovy a výživy nezletilých dětí. 
 • V případech soudního jednání ohledně úpravy výchovy a výživy je OSPOD zpravidla určen soudy jako opatrovník pro tato řízení. 
 • Školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení upozorňují na děti, kde je jejich výchova a výživa ohrožena a narušena. 
 • Orgány činné v trestním řízení pomáhají při vyšetřování v případě podezření ze spáchání trestného činu na dětech. 
 • Cizinecká policie upozorňuje na děti cizince, které se ocitly na území ČR bez doprovodu rodinného příslušníka. 
 • Nestátní organizace pomáhají čelit narušeným funkcím rodiny a působí na obnovení rodinných a rodičovských vztahů.

 

Lhůty

Základní poradenství lze učinit ihned na místě. Zpracování zpráv pro další orgány je zpravidla do 30 dnů ode dne doručení. Ostatní lhůty nejsou přesně vymezeny

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 390
731 428 285
blanka.launerova@breclav_eu
519 311 206
731 428 269
marta.fadrna@breclav_eu
519 311 321
731 428 284
sarka.virgovicova@breclav_eu
519 311 389
lucie.ferbarova@breclav_eu