Volby do zastupitelstev obcí 2022


Klíčové informace 

 • Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Přehled důležitých termínů

 • Konec lhůt pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu: 19. července 2022 do 16:00 hodin.
 • Odstranění závad na kandidátních listinách:  do 1. srpna 2022.
 • Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o registraci a o odmítnutí kandidátních listin:  do 6. srpna 2022.
 • Losování čísel pro označení volebních stran na  hlasovacím lístku:  po ukončení registrace.
 • Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám zveřejněním na úřední desce obecního úřadu:  do 9. srpna 2022.
 • Delegování zástupců volebních stran do okrskových volebních komisí: do 28. srpna 2022.
 • První zasedání okrskových volebních komisí:  do 2. září 2022.
 • Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb:  do 8. září 2022.
 • Dodání hlasovacích lístků voličům:  do 20. září 2022.
 • Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury:  do 21. září 2022 do 14.00 hodin.

Veškeré podrobné termíny a informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 246
732 743 188
alena.studenitsch@breclav_eu