Vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení


Klíčové informace

  • O vrácení řidičského oprávnění je nutno požádat pouze na obecním úřadě obce s rozšířenou pravomocí příslušném dle místa trvalého bydliště.
  • K žádosti je třeba předložit:
  1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
  2. Dopravně psychologické vyšetření.
  3. Doklad totožnosti - platný občanský průkaz nebo cestovní pas (k pasu i doklad o trvalém pobytu).
  4. Odbornou způsobilost (uzákazu řízení motorových vozidel delšího než 1 rok).

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 343
petra.hodonska@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 301
jana.musilova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 320
stepanka.tauchmanova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik