Vyúčtování dotací na obnovu památek v roce 2019


Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 401
731 680 187
viera.hanakova@breclav_eu
519 311 420
731 680 186
barbora.kopecka@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče