Vyúčtování dotačního programu za rok 2019


Vyúčtování dotačního programu 2019

Vyúčtování se podává prostřednictvím obce s rozšířenou působností, která vyúčtování následně zasílá ministerstvu kultury a to do 25. 1. 2020. Proto je vhodné veškeré podklady dodat v prvních dnech měsíce ledna 2020.

Vyúčtování musí obsahovat:

  • Kopie faktur, včetně rozpisu fakturovaných prací a kopií výpisů z účtu k jednotlivým fakturám
  • Fotodokumentaci provedených prací
  • Doklady o úhradě vlastního finančního podílu příjemce a doklady k finančnímu vypořádání příspěvku budou ve vypořádání samostatně označeny

 

Formulář vyúčtování příspěvku 2019.docx

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 420
731 680 186
barbora.kopecka@breclav_eu
519 311 401
731 680 187
viera.hanakova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče