Zadržení řidičského průkazu


Klíčové informace

  • V případě zadržení řidičského průkazu Policií ČR z důvodu spáchání přestupku (např. řízení vozidla pod vlivem alkoholu) bude zahájeno řízení o zadržení řidičského průkazu.
  • Pokud budou splněny důvody pro zadržení řidičského průkazu, bude vydáno rozhodnutí, ve kterém bude stanoveno, že  řidičský průkaz se zadržuje do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, přičemž doba zadržení se započítává do uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
  • Dojde-li správní orgán k závěru, že nejsou splněny podmínky pro zadržení řidičského průkazu, bude majitel vyzván k jeho vyzvednutí a zadržení řidičský průkaz mu bude vrácen.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 343
petra.hodonska@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 301
jana.musilova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 320
stepanka.tauchmanova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik