Základní školy


Klíčové informace

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna. Termíny zápisů jsou zveřejňovány v jednotlivých základních školách a v městském měsíčníku Radnice.
  • K zápisu je nutné předložit  občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Školské obvody ZŠ

Seznam základních škol v Břeclavi

Základní škola Břeclav, Komenského 2

Telefon: 519 372 155

Fax: 519 327 172

E-mail: sekretariat@zspostorna_cz (zskomen@seznam_cz)

Web školy: www.zspostorna.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7

Telefon: 519 333 339

E-mail: info@kptnalepky_cz (zskptnalepky@tiscali_cz)

Web školy: www.kptnalepky.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1

Telefon: 1. stupeň 519 370 785; 2. stupeň 519 326 543; mateřská škola 515 145 840

E-mail: 1. stupeň sekretariát.sovadinova@kupkova_cz (sekretari%C3%A1t.sovadinova@kupkova_cz); 2. stupeň zs@kupkova_cz;

Web školy: www.kupkova.cz

 

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A

Telefon: 519 334 211

E-mail: reditel@zsvalticka_cz

Web školy: www.zsvalticka.cz

 

Základní škola Břeclav, Slovácká 40

Telefon: 519 370 876

E-mail: slovacka@slovacka_cz

Web školy: www.slovacka.cz

 

Základní škola Jana Noháče Břeclav, Školní 16

Telefon: 519 371 057

E-mail: zsbreclav.jnohace@email_cz

Web školy: www.zsjananohace.cz

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 402
731 428 263
radka.kobrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 208
alena.budovicova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení školství a příspěvkových organizací