Ztráta malého nebo velkého technického průkazu


Klíčové informace

  • O vydání malého nebo velkého technického průkazu se žádá na evidenci vozidel u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností.
  • Žadatel předloží vyplněnou žádost, zbylý doklad o vozidlu a občanský průkaz.
  • Při zastupování provozovatele je nutno doložit plnou moc.

Formuláře

 

Správní poplatky

Vydání nového osvědčení o registraci vozidla          100 Kč

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 328
eva.noskova@breclav_eu
519 311 367
dana.hostinova@breclav_eu
519 311 360
eva.vondrackova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 437
vlastimil.zalesak@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 340
zdenek.janicek2@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení