Snížení prašnosti na území města Břeclav


Cílem projektu je zvýšení kapacity sběru prašných částic z městských komunikací, snížení prašnosti na těchto komunikacích a tím i na území celého města.

Obsah projektu
Předmětem podpory je pořízení výkonného samosběrného zametacího vozidla a jeho účelné a efektivní využívání při pravidelném i nárazovém čištění komunikací města Břeclaví. V rámci tohoto projektu byla podána žádost o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   3 886 413,30 Kč
- zdroje žadatele                      416 610,85 Kč
- dotace z OPŽP a SR          3 469 802,45

Snížení prašnosti

logo OPŽP+EU