SOS.raft Slovensko-český protipovodňový záchranný modul


Účastníky přeshraničního projektu je Dobrovol´né hasičské združenie POLE a Město Břeclav. Hlavním cílem projektu, který byl podpořen z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR–ČR 2007–2013, bylo vytvořit společný slovensko-český záchranný modul evropského standardu, se zaměřením na ochranu občanů a infrastruktury v ohrožení při povodních, požárech a jiných nežádoucích událostech na území obou partnerských krajů, příhraničních území a v případě potřeby i na národní úrovni SR a ČR a potenciálně i v širším teritoriu EU.

Obsah projektu
Projekt také obsahoval společná cvičení a vzdělávání členů zúčastněných hasičských sborů (DHZ POLE a SDH Stará Břeclav) – cílem bylo prakticky obeznámit zapojené subjekty s úkoly a pokyny, které budou vycházet ze společného zásahového plánu a jeho prověření.
V rámci projektu bylo dobudováno i materiálně-technické zázemí na obou stranách. Pro SDH St. Břeclav bylo zakoupeno speciální hasičské vozidlo s vysokou průchodností terénu s protipovodňovým vybavením a na hašení lesních požárů, dále pak byl dovybaven krizový štáb komunikační technikou.

Projekt byl realizován v průběhu let 2012 - 2014.
Řídící orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód ITMS: 2241020045

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   358 390 EUR
- získaná dotační podpora      35 839 Kč

logo OPPS ČR-SK

logo_EU(bez hranic)

                                                                                                                                      

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hasiči vyzkoušeli dojezd mezinárodní pomoci
(Břeclav, 14. července 2014)

Dvě desítky dobrovolných hasičů, nové starobřeclavské hasičské auto a především těžká technika dobrovolných hasičů ze Slovenska. V Břeclavi dne 27. června pokračoval společný projekt mezi Břeclaví a DHZ Pole Trnava. A to třetím cvičením v rámci projektu SOS.raft – Slovensko-český protipovodňový záchranný modul, který je podpořený Operačním programem příhraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.
„V červnu jsme si potřebovali vyzkoušet dojezdovou rychlost dobrovolných hasičů ze Slovenska. Ráno jim proto velitel starobřeclavských hasičů nahlásil poplach. Následně slovenští hasiči nakládali na tahač těžkou techniku a vyrazili do Břeclavi. S malým zdržením z důvodu dopravní zácpy (35 minut) jim cesta včetně přípravy a personálního zajištění trvala čtyři hodiny. Techniku vyložili a mohli jsme si prohlédnout jejich další zajímavý kousek,“ popsal třetí společné cvičení krizový tajemník břeclavské radnice Vilém Vyhnálek. Poté si účastníci cvičení vzájemně představili a odzkoušeli svoji techniku.
Hlavním cílem celého mezinárodního projektu je dovybavit obě jednotky a vytvořit společný zásahový plán. Starobřeclavští hasiči mají od letošního roku nové auto, hasiči na Slovensku si staví novou zbrojnici. 

Hasiči vyjeli za hranice. Vyzkoušeli novou Tatru v těžkém terénu

Dobrovolní hasiči z Břeclavi a slovenské Trnavy se sešli 1. 8. 2014 ve vojenském výcvikovém prostoru Záhorie, aby společně odzkoušeli svoji techniku při hašení požáru v těžkém terénu a nacvičili si zásobování vodou. Při požáru se do akce dostala nejen nová Tatra Starobřeclaváků, ale především upravená vojenská technika DHZ POLE. Společné cvičení se konalo v rámci projektu SOS.raft – Slovensko-český protipovodňový záchranný modul, který je podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.
„Na Slovensku se sešlo šestadvacet dobrovolných hasičů z Česka i Slovenska. Měli jsme možnost odzkoušet si v těžkém písčitém terénu techniku, kterou bychom v případě požáru či povodní využili i u nás. My naopak můžeme na Slovensko vyslat naše auta či výkonná čerpadla. Jednalo se o čtvrté, a tedy i poslední společné cvičení,“ prozradil krizový tajemník břeclavské radnice Vilém Vyhnálek s tím, že nové auto břeclavských hasičů si prošlo zatěžkávací zkouškou. A obstálo na jedničku.
První cvičení se konalo na podzim roku 2012 ve vojenském výcvikovém prostoru na Slovensku, podruhé se hasiči sešli v Břeclavi v areálu Na Vodě na jaře 2013. Třetí akce se uskutečnila v červnu 2014 opět v Břeclavi.
Hlavním cílem celého mezinárodního projektu je dovybavit obě jednotky a vytvořit společný zásahový plán. Starobřeclavští hasiči mají od letošního roku nové auto, hasiči na Slovensku si staví novou zbrojnici.

Město Břeclav má k dispozici nový Společný zásahový plán společného záchranného protipovodňového modulu

Společná cvičení na české i slovenské straně, nová hasičská zbrojnice pro DHZ POLE Trnava, nové hasičské zásahové auto, člun, vybavení pro krizový štáb pro Břeclav a nyní již i Společný zásahový plán společného záchranného protipovodňového modulu byly podpořeny v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v rámci projektu Slovensko – český protipovodňový záchranný modul (SOS.raft).
„Cílem Společného zásahového plánu společného záchranného protipovodňového modulu, na jehož zpracování se podílelo Město Břeclav a DHZ POLE, je vzájemná výpomoc při vzniku mimořádných událostí, kterými jsou například povodně či požáry. Sbory dobrovolných hasičů budou v případě potřeby na vyžádání společně zasahovat na obou stranách státní hranice,“ prozradil Vilém Vyhnálek.
Společný zásahový plán společného záchranného protipovodňového modulu reflektuje možné živelné katastrofy (povodně velkého rozsahu, zvláštní povodeň a lesní požáry),  území, na kterých mohou vzniknout, postupy při společném zásahu, techniku, kterou je možné využít v té, které situaci, atd. Plán přispěje ke zvýšení akceschopnosti a efektivitě při likvidaci živelných katastrof.
Ke společnému zásahovému plánu byla uskutečněna dne 26. 08. 2014 tisková konference za přítomnosti místního tisku.

SOS.raft

SOS.raft2

SOS.raft3